Font Size

Cpanel

1500 А, AWD3, за токов трансф., LCD, напрежение/ток, M-Bus

Електромер 

Модел: AWD3D5WM00C3A00          
Напрежение: 3 x 230/400 VAC
Макс. ток: 5 ... 1500 A
Ном. ток: 5 A
Фази: 3
Тарифи: 1
Връзка към система за автоматизация: шина M-Bus
Брой импулси за kWh:  10

Цена: Ценова информация само за регистрирани потребители!


 • Електромер за монтаж на DIN-релса;
 • Трифазен, еднотарифен
 • Ширина 70 мм;
 • Шина M-Bus за връзка с контролери Saia-Burgess и други контролери;
 • Отчет на активна и реактивна мощност, ток и напрежение през шина M-Bus;
 • За външни токови трансформатори - настройваем коефициент на трансформация;
 • 7 цифрен LCD дисплей за активна мощност, напрежение и ток;
 • Отчет на показанията и при липса на захранващо напрежение;
 • Частичен отчет на консумираната мощност;
 • Бутон RESET за нулиране на частичния отчет и преглеждане на текущото напрежение, ток и мощност общо и по фази;
 • Клас на точност 1 според IEC620532-21, и B според EN50470-3;
 • MID сертификат.

Техническа спецификация

Инструкция за работа и монтаж

 

Template Design free joomla templates