Font Size

Cpanel

50 A, AWD1, токов трансф., LCD, ток, напрежение, S-Bus

Електромер 

Модел:  AWD1D5GS00A3A00   
Напрежение:  230 VAC
Макс. Ток:  50 А, с токов трансформатор 50:5
Ном. Ток:  5 А
Фази:  1
Тарифи:  1
Връзка към система за автоматизация:  шина S-Bus
Брой импулси за kWh:  -

Цена: Ценова информация само за регистрирани потребители!


 • Електромер за монтаж на DIN-релса;
 • Изисква прикачането на един брой външен токов трансформатор с число 50:5
 • Ширина 17.5 мм;
 • Връзка през шина S-Bus със контролери на Saia;
 • Отчитане на активна, реактивна и cos phi фактор през шината;
 • LCD дисплей за активна мощност;
 • Показание САМО при налично захранване;
 • Показание на изхразходвана енергия, частично засичане, текуща стойност на напрежението, текуща стойност на тока;
 • Бутон за нулиране на частичното засичане;
 • Фиксиран коефициент 50:5;
 • Клас на точност В според EN50470-3; 1 според IEC62053-21;
 • Пломбиращи капачки;
 • MID сертификат.

Техническа спецификация

Инструкция за монтаж и употреба

 

Template Design free joomla templates