Font Size

Cpanel

65 А, ALE3, Двутарифни, LCD, напрежение/ток, S-Bus

Електромер 

Модел: ALE3D5FS10C3A00          
Напрежение: 3 x 230/400 VAC
Макс. ток: 65 A
Ном. ток: 10 A
Фази: 3
Тарифи: 2
Връзка към система за автоматизация:  шина S-Bus
Брой импулси за kWh:  -

Цена: Ценова информация само за регистрирани потребители!


 

 • Електромер за монтаж на DIN-релса;
 • Трифазен, дву-тарифен (външен часовник)
 • Ширина 70 мм;
 • Шина S-Bus за връзка към контролери на Saia-Burgess;
 • Отчитане на активна и реактивна мощност, както и на cos phi по шината S-Bus;
 • 7 цифрен LCD дисплей за активна мощност, напрежение и ток;
 • Отчет на показанията и при липсващо напрежение;
 • Частичен отчет на консумираната мощност;
 • Бутон RESET за нулиране на частичния отчет и преглеждане на текущото напрежение, ток и мощност общо и по фази;
 • Клас на точност 1 според IEC620532-21, и B според EN50470-3;
 • MID сертификат.

Техническа спецификация

    Инструкция за работа и монтаж

 

Template Design free joomla templates

Други свързани