Font Size

Cpanel

65 А, ALE3, Двутарифен, LCD, напрежение/ток

Електромер

Модел: ALE3D5F11KC3A00          
Напрежение: 3 x 230/400 VAC
Макс. ток: 65 A
Ном. ток: 10 A
Фази: 3
Тарифи: 2
Връзка към система за автоматизация: SO импулсен изход
Брой импулси за kWh: 1000 imp/kWh

Цена: Ценова информация само за регистрирани потребители!


  • Електромер за монтаж на DIN-релса;
  • Трифазен, дву-тарифен (външен часовник)
  • Ширина 70 мм;
  • Импулсен изход 1000 имп/kWh за връзка към система за автоматизация;
  • 7 цифрен LCD дисплей за активна мощност, напрежение и ток;
  • Отчет на показанията при ЛИПСА на захранващо напрежение (до 2 пъти за 24 часа);
  • Частичен отчет на консумираната мощност;
  • Бутон RESET за нулиране на частичния отчет и преглеждане на текущото напрежение, ток и мощност общо и по фази;
  • Клас на точност 1 според IEC620532-21, и B според EN50470-3;
  • MID сертификат.

Техническа спецификация

Инструкция за работа и монтаж

Template Design free joomla templates